Logo Zonlicht Coaching

  

Passie voor coaching

 kruispunt

Essentieel in een coachingtraject is het probleem of de uitdaging van de cliënt. Het verhaal van de cliënt is waar het om draait en het is aan de cliënt om de oplossingen te vinden om het probleem het hoofd te bieden of de uitdaging aan te gaan. Ik ben er van overtuigd dat ieder mens de oplossingen bewust of onbewust al weet. 

 

Intake gesprek
Het doel van het intake gesprek om met elkaar het doel van het coaching traject helder te krijgen en samen te bepalen of er wederzijds vertrouwen is om het traject tot een succes te brengen. Het intake gesprek zal ongeveer een uur duren.

 

Anamnese gesprektrap
Deze sessie zal worden gebruikt om inzicht in je zelf en jouw handelen te krijgen. Ik maak daarin onder andere gebruik van de MBTI persoonstypering. Dit gesprek duurt ongeveer anderhalf uur.

Na het anamnese gesprek stel ik ontwikkelplan op, waarmee we in de volgende sessies we aan de slag gaan.

 

Sessies
Ik werk doel- en oplossingsgericht. Dat betekent dat we datgene bij de horens pakken dat jij echt willen bereiken en ons minder zullen bezighouden met het verleden dat tot de huidige situatie heeft geleid. En als we terugkijken in het verleden halen we daar vooral de leerpunten uit. Tijdens de sessies zal ik ook gebruik maken van trance- en visualisatietechnieken, omdat ik geloof in de kracht van de onbewuste. Elke verandering zal geborgd moeten worden in het onbewuste van de mens. Pas dan zal een verandering beklijven en zal de mens niet terugvallen.
Om trance- en hypnose technieken nog beter te kunnen toepassen in coaching trajecten,
ben ik mij momenteel verder aan het bekwamen in hypnotherapie.

nlp

 

Kwalificaties
Ik ben afgestudeerd als NLP Master Practitioner en ik beschik over de basisvaardigheden in de hypnotherapie.