wiskunde

 

Passie voor WiskundePlatonische lichamen

 

In de laatste jaren van mijn middelbare schooltijd raakte ik steeds meer gepassioneerd door wiskunde. Dat heeft mij doen besluiten om wiskunde aan de UvA te gaan studeren. In die tijd nam de passie verder toe. Ik kreeg steeds meer het idee en het gevoel dat de wiskunde aan de grondslag ligt van de structuur van het heelal.

Denk aan de platonische lichamen, aan de Fibonacci spiraal etc.

Toch ben ik toentertijd geen wiskunde docent geworden. Het bedrijfsleven trok. Ruim 35 jaar heb ik gewerkt in de IT die sinds de 80-er jaren een ongelooflijke ontwikkeling heeft doorgemaakt.

In die jaren gaf ik bijles wiskunde aan kinderen van familie en vrienden.Bloemspiraal

Nu na jaren heb ik mijn oude passie helemaal weer opgepakt en ik ben bijlesdocent wiskunde geworden. 

Wiskunde is voor veel leerlingen van de middelbare school moeilijk en vaak een struikelblok. Dat heeft o.a. te maken met de grote mate abstractie en de toepasbaarheid van al die wiskundige onderwerpen die vaak niet wordt gezien. Wat moet ik er later mee? is een veel gehoorde vraag. Helemaal niets, toch!? Wiskunde leert je ook om gegevens te interpreteren, problemen te structureren en op een logische manier op te lossen. En die vaardigheden komen je op vele terreinen van pas.

 

Bijles WiskundeI love math

 

Ik geef bijles wiskunde aan leerlingen van alle niveaus van het middelbaar onderwijs.  Bijles betekent niet alleen een uur extra wiskundeles in de week, maar ook extra oefenopgaven die voor de volgende keer moeten worden gemaakt. Elke leerling ontvangt extra uitleg in de vorm van een werkwijzen document. Ik geef bijles bij mij thuis en op speciaal verzoek kom ik bij de leerling thuis. Kosten: 20 euro per uur.